júl 27, 2019

Vybicyklovali sme sa na Cyklotour

Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým účastníkom, ktorí napriek aj nepriazni počasia prišli, zapretekali, zašportovali.

Pretekári boli ste úžasní! Ďakujeme taktiež aj tým najmenším účastníkom, budú z vás určite veľkí športovci! Tešíme sa, že sme mohli toľkým úžasným ľuďom rozdať aj ceny od našich sponzorov a v neposlednom rade nás teší pozitívny ohlas.

Podľa našich informácií stihli všetci účastníci prísť domov pred tým veľkým lejakom, dokonca aj tretí okruh (po ceste síce trošku zmokli, ale zvládli to na).

Ďakujeme aj všetkým priateľom a členom MP, ktorí prišli a pomohli zabezpečiť bezpečný priechod pri zjazdoch, aby mohli pretekári nerušene prejsť.

Veľká vďaka patrí aj poslancovi Róbertovi Tölgyesimu za jeho pomoc pri otváraní závor. Osobitne ďakujeme Povodiu Váhu v Šali za ich ústretovosť, Bille za chutné ovocie a zeleninu a sponzorom Cyklomax a JUDr. Silvii Benkovičovej za ich sponzorské dary. Ďakujeme aj mestu Šaľa a hovorkyni mesta Šaľa Dajane Hanesovej.

Tešíme sa uz teraz na druhý ročník.

Váš Tím MP