jún 14, 2020

Vyhodnotenie súťaže

Naša súťaž oficiálne s odbitím 18.hodiny skončila. Ďakujeme všetkým súťažiacim za odpovede, boli ste skvelí.

Spomedzi všetkých, ktorí správne odpovedali, sme vybrali náhodne 4:

Eva Z.,  Pavli Duri D., Erika R. a Filip B. Gratulujeme! 🤩🥳 Ozvali sme sa Vám do správy, tak prosím aby si všetci skontrolovali správy.

Správne odpovede:

  1. Na prvom obrázku môžeme vidieť kaplnku rodiny Fekete a Feketeházy, ktorá sa nachádza na mestskom cintoríne v Šali. Konkrétne ide o rodinnú kaplnku rodáka mesta Jána Feketeházyho, staviteľa a konštruktéra mostov. Bola postavená v roku 1895. 📚
  2. Na druhom obrázku je zachytená Socha sv. Juraja, ktorá je situovaná na Hlavnej ulici, v bezprostrednej blízkosti mestskej knižnice. Uvedená socha sv. Juraja bojujúceho s drakom sa datuje do prvej polovice 19. storočia. Autor je neznámy, avšak domnievame sa, že je dielom miestneho neznámeho umelca.
  3. Na záverečnom obrázku je osobitne chránený strom Lipy Malolistej Tilia cordata, ktorá sa nachádza na Okružnej ulici v Šali. Obvod tohto mohutného stromu vo výške asi 1,3m nad zemou sa odhaduje na 4,5m. Presný vek nie je známy, avšak odhaduje sa na 150 až 200 rokov. 🌳🌳

Výhercom ešte raz gratulujeme, ostatným odkazujeme, že na ďalšiu súťaž podobného zamerania sa môžete tešiť už zajtra.  

S prianím úspešného štartu do nového týždňa,

Váš Tím MP