december 6, 2018

Súťaž o nové logo MP!

Našou prvou akciou je súťaž o naše nové logo!

Logo môže byť vytvorené v ľubovoľnom grafickom programe, prípadne aj nakreslené ručne na papieri. Fantázií sa medze nekladú, dôležité je iba to, aby logo vystihovalo mládež.

Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku 0-30 rokov.

Vaše hotové návrhy a výtvory posielajte na:

-          FB stránku (@mladezsala)

-          Instagram (@mladezsala)

-          Emailovú schránku ([email protected])

Pre viac informácií sa informujte na našej Facebookovej stránke, prípadne nám pošlite správu.

Váš tím MP