september 15, 2019

Run of Titans

Dňa 14. septembra ožil Šaliansky lesopark parádnou akciou! Spolu s OZ Šaľania a mestom Šaľa sme zorganizovali obrovské podujatie EndLESS festival. Festival pozostával z pomyselných troch častí (samotný festival, Run of Titans, večerný koncertný program), pričom my sme mali najväčší podiel práve na tvorbe a organizácii behu cez prekážky pre deti do 12 rokov. Pre všetkých boli prichystané aj medaile ako odmena za zdolanie takej náročnej trasy cez rôznorodé, vlastnoručne vyrobené prekážky.

Veľmi nás potešil obrovský záujem zo strany obyvateľov mesta Šaľa, ale aj okolitých miest. Na srdiečku nás hriali aj vaše úsmevy na tvárach a najmä na tvárach vašich malých ratolestí. Dokonca vieme o niektorých, ktorí si od radosti trasu zopakovali aj niekoľkokrát.

Veľká vďaka patrí samozrejme všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa akciu podarilo zorganizovať. Sme radi, že prispelo práve množstvo miestnych podnikateľov.

Váš Tím MP