december 14, 2018

Pozvánka na zasadnutie MP

Milí priatelia a členovia nášho parlamentu,

srdečne Vás pozývame na ďalšie zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 o 17:00 hod v priestoroch CVČ v Šali.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Váš tím MP