jún 4, 2019

MP a MDD

Už každoročne oslavujeme deň tých najmenších. Tento rok sa Mestského kultúrne stredisko v Šali a Mládežnícky parlament mesta Šaľa rozhodli usporiadať podujatie s názvom Veselá olympiáda - Športový Deň detí v Šali. Pre všetkých účastníkov bolo pripravených množstvo športových aktivít vrátane tunelových hradov, ping-pongu, florbalu a množstva ďalšieho. Každé dieťa, ktoré zvládlo prejsť všetky stanovištia dostalo odmenu. Okrem tradičného sladkého potešenia v podobe lízatiek a cukríkov bolo pripravené čerstvo krájané ovocie a zelenina od jabĺčok až po mrkvičku. V stánku MP mali deti možnosť vyskúšať let na metle alebo rozpoznávanie predmetov podľa hmatu.

Všetkým účastníkom ďakujeme, že prišli v hojnom počte a zabavili sa. Taktiež ďakujeme všetkým členom MP a priateľom MP, že prišli a pomohli organizovať akciu. Vďaka patrí aj MsKS v Šali, že sme mali možnosť spolupracovať na takej krásnej akcií.

Váš Tím MP