november 10, 2019

Mládežnícky parlament a vzdelávanie

Mládežnícky parlament ani v posledných týždňoch nezaháľal. Náš predseda, Tomáš Benkovič, bol dňa 23.10.2019 v CVČ Domino v Nitre pozvaný na vzdelávaciu aktivitu s názvom: AJ TY NA TO MÁŠ, organizovanej IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Podujatie bolo veľmi príjemné, spolu s ostatnými mladými sme si vymenili rôzne podnety a návrhy a taktiež sme predstavili náš Mládežnícky parlament a spomenuli naše rozsiahle uskutočnené akcie a plány do budúcnosti.

Avšak nekončíme! Náš predseda bol pozvaný aj na zajtrajšie podujatie a pôjde sa vzdelávať spolu s IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Konkrétne sa jedná o podujatie s názvom: Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028.

"Cieľom regionálneho okrúhleho stola je oboznámiť zástupcov organizácií, škôl a samospráv, pracovníkov s mládežou a mládež so základnými myšlienkami pripravovanej novej dlhodobej stratégie SR pre mládež a zároveň zabezpečiť čo najširšiu participáciu na tvorbe novej stratégie, aby sa s ňou všetci relevantní aktéri, medzi ktorých patríte i Vy, dokázali stotožniť a aby táto stratégia bola naozaj aktuálna, merateľná a uskutočniteľná." uvádza IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v pozvánke.

Na podujatie sa veľmi tešíme a sme radi, že sa môžeme aj takouto formou zapájať do diania.

Váš tím MP